Top 500 des artistes contemporains : n°401 à n°450

Rang Artiste Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat Record
401 Steve MCCURRY (1950) 350.385$ 30 53.760$
402 Carlos José ALFONZO (1950-1991) 350.000$ 1 350.000$ X
403 Amy SHERALD (1973) 350.000$ 1 350.000$ X
404 Aaron GARBER-MAIKOVSKA (1978) 348.764$ 12 81.250$
405 Rachel WHITEREAD (1963) 348.623$ 17 131.400$
406 REN Zhe (1983) 347.101$ 5 175.700$ X
407 Jack PIERSON (1960) 346.226$ 9 129.600$
408 Kyle POLZIN (1974) 342.225$ 5 117.000$
409 Jim HODGES (1957) 338.762$ 7 325.000$
410 Moe NAKAMURA (1988) 338.293$ 16 76.570$ X
411 Barry MCGEE (1966) 337.454$ 12 95.800$
412 WANG Keping (1949) 336.901$ 11 184.000$ X
413 AN Qibang (1956) 333.556$ 2 199.900$ X
414 MA Dongmin (1968) 332.932$ 1 333.000$ X
415 Yung Nam PARK (1949) 332.853$ 6 130.900$ X
416 Toshio ARIMOTO (1946-1985) 330.904$ 38 104.000$
417 WANG Xiaohui (1958) 330.173$ 4 87.000$ X
418 Sarah MORRIS (1967) 329.426$ 9 122.400$
419 LONG Rui (1946) 326.891$ 20 53.500$
420 James RIZZI (1950-2011) 326.005$ 144 61.400$ X
421 ZHOU Zhijiang (1950) 326.004$ 6 86.800$
422 Martin EDER (1968) 324.167$ 19 57.000$
423 Jane LEE (1963) 324.106$ 5 135.350$
424 WU Yueshi (1945) 319.759$ 4 158.700$
425 HE Baili (1945) 317.772$ 11 95.700$
426 YE Yongqing (1958) 317.682$ 8 120.600$
427 Sarah CROWNER (1974) 316.015$ 4 137.500$ X
428 Hiroyuki MATSUURA (1964) 315.908$ 11 76.440$
429 Taeho KIM (1948) 315.794$ 7 89.400$
430 John KELLY (1965) 315.589$ 14 155.600$
431 James BROWN (1951) 315.284$ 47 72.000$
432 Bosco SODI (1970) 315.254$ 8 87.500$
433 OSGEMEOS (1974) 314.965$ 6 106.250$
434 Berlinde DE BRUYCKERE (1964) 314.529$ 6 253.400$
435 Michael KVIUM (1955) 313.354$ 18 49.400$
436 Atul DODIYA (1959) 312.008$ 10 100.000$
437 Gunter DAMISCH (1958-2016) 310.964$ 37 34.000$
438 Dylan LEWIS (1964) 309.797$ 19 54.300$
439 SHEN Xiangyin (1984) 308.570$ 2 300.700$ X
440 David ALTMEJD (1974) 306.278$ 4 198.000$
441 Rachel HOWARD (1969) 304.838$ 13 74.500$
442 THE HAAS BROTHERS (1984) 302.750$ 6 187.500$ X
443 Dan COLEN (1979) 302.235$ 7 158.600$
444 Bo BARTLETT (1955) 301.692$ 20 81.250$
445 Lisa YUSKAVAGE (1962) 301.208$ 10 175.000$
446 Angus FAIRHURST (1966-2008) 300.879$ 9 157.500$ X
447 XU Hualing (1975) 300.512$ 5 115.900$
448 William ACHEFF (1947) 299.662$ 21 58.500$
449 Thierry DE CORDIER (1954) 299.334$ 7 98.400$
450 Richard MISRACH (1949) 298.233$ 13 125.000$ X
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com