Top 500 des artistes contemporains : n°201 à n°250

Rang Artiste Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat Record
201 Timothy Austin STORRIER (1949) 883.087$ 46 139.900$
202 ZHENG Faxiang (1956) 864.194$ 4 496.500$ X
203 Thomas HOUSEAGO (1972) 860.773$ 8 252.700$
204 Enki BILAL (1951) 853.424$ 25 166.800$
205 Marcello LO GIUDICE (1957) 850.653$ 15 168.500$ X
206 Michaël BORREMANS (1963) 847.211$ 6 500.000$
207 André BUTZER (1973) 843.205$ 9 175.000$ X
208 Adam PENDLETON (1984) 841.300$ 11 262.800$ X
209 Natee UTARIT (1970) 839.687$ 8 183.600$
210 WANG Mai (1972) 834.181$ 4 334.000$
211 YANG Shihong (1947) 813.376$ 15 151.200$ X
212 HONG Ling (1955) 807.210$ 11 498.000$ X
213 Sarah LUCAS (1962) 803.629$ 15 176.000$
214 Cressida CAMPBELL (1960) 803.411$ 25 182.600$ X
215 Robert GOBER (1954) 799.375$ 12 519.000$
216 YOU Jindong (1949) 796.872$ 1 796.900$ X
217 YAN Pei-Ming (1960) 794.308$ 13 107.000$
218 Rosemarie TROCKEL (1952) 793.136$ 39 229.200$
219 Lian Ben LAO (1948) 777.239$ 22 103.200$
220 Bronwyn OLIVER (1959-2006) 770.310$ 3 309.000$
221 Jan FABRE (1958) 769.303$ 35 183.900$
222 CHEN Yan Ning (1945) 743.496$ 7 300.000$ X
223 Catherine OPIE (1961) 726.745$ 13 264.000$
224 Norbert BISKY (1970) 713.810$ 19 90.700$
225 Arturo DI MODICA (1960) 709.521$ 3 402.000$ X
226 Cory ARCANGEL (1978) 708.668$ 5 394.100$
227 Nate LOWMAN (1979) 705.858$ 10 350.000$
228 Jonathan MEESE (1970) 705.714$ 45 181.200$
229 FENG Yuan (1952) 705.701$ 14 163.700$
230 FENG Dazhong (1949) 700.670$ 14 331.000$
231 Aboudia Abdoulaye DIARRASSOUBA (1983) 700.633$ 29 78.650$ X
232 Gino DE DOMINICIS (1947-1998) 696.622$ 10 181.700$
233 SHU Qun (1958) 683.278$ 2 449.300$
234 XIE Nanxing (1970) 681.806$ 4 474.500$
235 Patrick NAGEL (1945-1984) 677.979$ 37 300.000$ X
236 Richard LONG (1945) 675.216$ 17 140.900$
237 Secundino HERNANDEZ (1975) 674.838$ 8 150.000$ X
238 Francesca WOODMAN (1958-1981) 659.725$ 23 125.000$
239 Urs FISCHER (1973) 655.600$ 5 317.000$
240 YUAN Yuan (1973) 654.906$ 5 239.400$
241 Wim DELVOYE (1965) 646.400$ 24 139.770$
242 Do Ho SUH (1962) 646.332$ 5 271.400$
243 Gottfried HELNWEIN (1948) 642.828$ 30 160.900$
244 Jennifer GUIDI (1972) 640.000$ 3 375.000$ X
245 I Nyoman MASRIADI (1973) 631.345$ 3 270.700$
246 Lorna SIMPSON (1960) 630.211$ 19 150.000$
247 Ayman BAALBAKI (1975) 626.735$ 5 257.600$
248 PENG Changan (1965) 625.388$ 2 316.284$ X
249 XU Zhen (1977) 616.333$ 11 255.518$
250 Hernan BAS (1978) 616.303$ 15 151.000$
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com