Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300

Rang Artiste Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat Record
251 Kenny SCHARF (1958) 614.737$ 29 162.500$
252 Rodel TAPAYA-GARCIA (1980) 612.540$ 13 380.800$ X
253 Gary HUME (1962) 608.630$ 28 242.000$
254 CUI Jingzhe (1980) 608.289$ 7 200.500$
255 Cady NOLAND (1956) 607.545$ 2 587.500$
256 Sally MANN (1951) 606.831$ 35 62.500$
257 Doris SALCEDO (1958) 599.044$ 4 435.000$
258 Koorosh SHISHEGARAN (1945) 594.811$ 3 334.000$ X
259 Hiroshi SENJU (1958) 594.418$ 48 50.000$
260 SHI Chong (1963) 593.700$ 2 464.000$
261 Andres BARRIOQUINTO (1975) 592.203$ 10 255.500$
262 WANG Yigang (1961) 590.648$ 12 184.000$
263 Pascale Marthine TAYOU (1967) 586.230$ 3 397.000$ X
264 PAN Gongkai (1947) 585.290$ 7 551.000$
265 CHEN Yupu (1946) 582.620$ 27 87.000$
266 WANG Rong (1965) 580.816$ 4 394.000$ X
267 WANG Hongzheng (1971) 575.000$ 4 257.000$ X
268 Heimo ZOBERNIG (1958) 574.227$ 15 87.400$ X
269 GAO Yun (1956) 573.961$ 12 133.200$ X
270 Subodh GUPTA (1964) 572.131$ 5 252.000$
271 Deborah BUTTERFIELD (1949) 571.250$ 4 225.000$
272 LI Jin (1958) 570.924$ 29 149.000$
273 CHEN Fei (1983) 569.435$ 5 316.500$
274 Hunt SLONEM (1951) 569.128$ 65 80.000$ X
275 Francis ALYS (1959) 567.052$ 12 164.000$
276 ZHANG Huan (1965) 563.602$ 17 175.000$
277 ZENG Jianyong (1971) 562.693$ 11 122.000$
278 Karin KNEFFEL (1957) 560.157$ 14 159.000$
279 Abdulrahman AL SOLIMAN (1954) 557.901$ 4 179.000$ X
280 Donald SULTAN (1951) 553.602$ 93 87.500$
281 Mickalene THOMAS (1971) 550.760$ 3 495.000$ X
282 Christina QUARLES (1985) 548.125$ 5 275.000$ X
283 Loie HOLLOWELL (1983) 543.750$ 4 200.000$ X
284 ZHANG Enli (1965) 540.828$ 5 183.000$
285 Ross BLECKNER (1949) 540.273$ 21 156.250$
286 Leon TARASEWICZ (1957) 538.980$ 28 85.000$
287 Giuseppe PENONE (1947) 536.982$ 6 176.000$
288 WANG Jinming (1961) 535.583$ 1 535.600$ X
289 SUN Hao (1980) 534.192$ 5 298.600$ X
290 TAL R (1967) 533.761$ 16 178.700$
291 Raqib SHAW (1974) 533.732$ 8 256.080$
292 Laurence JENKELL (1965) 533.300$ 15 147.800$
293 Kemal ÖNSOY (1954) 532.866$ 35 34.700$
294 YE Ziqi (1957) 530.415$ 10 144.700$
295 WANG Jianwei (1958) 529.983$ 2 466.100$ X
296 Fabienne VERDIER (1962) 529.779$ 6 168.500$ X
297 Herbert BRANDL (1959) 528.970$ 37 75.000$
298 XU Lei (1963) 527.984$ 5 239.500$
299 Rob PRUITT (1965) 527.035$ 8 175.000$
300 Mimmo PALADINO (1948) 523.924$ 62 126.500$
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com