Dos Personajes  

Oswaldo VIGAS
Peinture Technique mixte
Apareciente Azul  

Oswaldo VIGAS
Peinture Technique mixte