Top 500 des artistes contemporains : n°401 à n°450

Rang Artiste Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat
401 Matias FALDBAKKEN (1973) 277 073 $ 3 262 500 $
402 Georg HEROLD (1947) 276 445 $ 15 57 566 $
403 Christopher WILLIAMS (1956) 275 685 $ 10 47 500 $
404 Michael KVIUM (1955) 275 350 $ 18 52 016 $
405 Sergio HERNANDEZ (1957) 274 583 $ 14 102 912 $
406 Ghada AMER (1963) 274 454 $ 6 92 157 $
407 Jason MARTIN (1970) 274 389 $ 9 47 500 $
408 Carroll DUNHAM (1949) 270 305 $ 6 200 000 $
409 Tomoo GOKITA (1969) 270 038 $ 10 112 786 $
410 WANG Guoxin (1947) 269 535 $ 1 269 535 $
411 John KELLY (1965) 268 347 $ 6 96 659 $
412 RAMMELLZEE (1960-2010) 267 612 $ 9 109 183 $
413 Zaidong ZHENG (1953) 267 588 $ 8 88 800 $
414 Jacques TARDI (1946) 266 623 $ 36 19 102 $
415 Nic FIDDIAN-GREEN (1963) 266 036 $ 1 266 036 $
416 WANG Tiande (1960) 265 198 $ 11 53 280 $
417 Patrick NAGEL (1945-1984) 264 320 $ 10 125 000 $
418 XIANG Jing (1968) 263 843 $ 2 252 885 $
419 David BATES (1952) 261 750 $ 9 60 000 $
420 WU Huan (1953) 261 715 $ 10 40 135 $
421 Shara HUGHES (1981) 261 133 $ 8 68 750 $
422 Ernst BILLGREN (1957) 260 934 $ 16 57 307 $
423 Ana MENDIETA (1948-1985) 260 625 $ 8 81 250 $
424 LIU Jiutong (1977) 259 429 $ 8 56 131 $
425 Penny SIOPIS (1953) 258 684 $ 29 82 122 $
426 Marcin MACIEJOWSKI (1974) 257 775 $ 11 113 348 $
427 Rachel WHITEREAD (1963) 257 257 $ 10 98 678 $
428 Giuseppe PENONE (1947) 257 224 $ 7 150 000 $
429 Geraldine JAVIER (1970) 255 700 $ 6 128 899 $
430 Mickalene THOMAS (1971) 255 250 $ 6 87 500 $
431 Buen CALUBAYAN (1980) 254 581 $ 6 92 973 $
432 BRAAQ (1951-1997) 253 893 $ 30 30 922 $
433 Yung Nam PARK (1949) 253 497 $ 6 75 547 $
434 Liza LOU (1969) 253 238 $ 5 114 121 $
435 HU Jiancheng (1959) 252 885 $ 1 252 885 $
436 JIANG Shuo (1958) 252 026 $ 6 67 486 $
437 YANG Yang (1953) 251 678 $ 1 251 678 $
438 Dong-Youb LEE (1946-2013) 251 536 $ 4 168 904 $
439 Adel ABDESSEMED (1971) 251 234 $ 4 188 703 $
440 Roberto FABELO (1950) 249 160 $ 5 100 000 $
441 David LACHAPELLE (1963) 249 045 $ 23 30 000 $
442 Safwan DAHOUL (1961) 248 750 $ 4 125 000 $
443 CHEN Ke (1978) 248 630 $ 6 137 131 $
444 GUO Guan (1976) 247 596 $ 2 197 426 $
445 Jan MERTA (1952) 247 321 $ 26 65 988 $
446 YANG Yan (1958) 243 577 $ 25 74 541 $
447 WU Shanzhuan (1960) 243 355 $ 2 159 002 $
448 Yusof GHANI (1950) 242 543 $ 20 55 187 $
449 QIU Deshu (1948) 240 305 $ 9 60 888 $
450 Ruud VAN EMPEL (1958) 239 809 $ 8 88 756 $
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com