Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300

Rang Artiste Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat
251 WU Yueshi (1945) 498 725 $ 3 337 180 $
252 HE Shaojiao (1948) 488 911 $ 1 488 911 $
253 Jack VETTRIANO (1951) 487 996 $ 30 154 861 $
254 YU Hong (1966) 486 115 $ 5 161 962 $
255 Yinka SHONIBARE (1962) 485 569 $ 4 290 152 $
256 GUO Runwen (1955) 482 235 $ 7 126 701 $
257 Mimmo PALADINO (1948) 480 300 $ 53 234 519 $
258 Rob PRUITT (1965) 478 626 $ 7 162 500 $
259 Shane COTTON (1964) 476 373 $ 27 213 032 $
260 FANG Xiang (1967) 476 313 $ 27 55 090 $
261 Steven PARRINO (1958-2004) 474 587 $ 3 274 769 $
262 Jiri Georg DOKOUPIL (1954) 474 019 $ 31 84 310 $
263 Dana SCHUTZ (1976) 471 959 $ 5 250 000 $
264 YE Yongqing (1958) 456 422 $ 9 68 034 $
265 Karin KNEFFEL (1957) 455 934 $ 16 153 204 $
266 Lucy MCKENZIE (1977) 454 214 $ 4 403 731 $
267 Rainer FETTING (1949) 453 434 $ 38 87 625 $
268 YUAN Wu (1959) 451 994 $ 12 165 218 $
269 Aaron GARBER-MAIKOVSKA (1978) 451 926 $ 9 125 000 $
270 Marcello LO GIUDICE (1957) 451 140 $ 13 62 405 $
271 Joseph KOSUTH (1945) 448 351 $ 15 158 675 $
272 Giuseppe GALLO (1954) 447 959 $ 4 367 500 $
273 Leon TARASEWICZ (1957) 447 399 $ 20 85 660 $
274 Laurence JENKELL (1965) 445 496 $ 8 313 870 $
275 Nick KNIGHT (1958) 442 384 $ 3 304 203 $
276 José María CANO (1959) 442 183 $ 2 414 091 $
277 Lian Ben LAO (1948) 441 433 $ 17 111 567 $
278 DU Xinyuan (1945) 437 929 $ 2 220 662 $
279 LI Guijun (1964) 434 194 $ 8 169 499 $
280 SHEN Jiawei (1948) 430 198 $ 1 430 198 $
281 Sandro CHIA (1946) 428 819 $ 60 122 500 $
282 Korakrit ARUNANONDCHAI (1986) 427 631 $ 6 106 514 $
283 Shane GUFFOGG (1962) 427 183 $ 4 265 562 $
284 CAI Guoqiang (1957) 426 251 $ 16 145 011 $
285 Jonathan HOROWITZ (1966) 422 346 $ 4 223 500 $
286 QIU Zhijie (1969) 420 107 $ 9 193 500 $
287 SHI Chong (1963) 419 281 $ 3 367 356 $
288 SUI Jianguo (1956) 418 859 $ 9 151 731 $
289 GU Dexin (1962) 415 464 $ 12 70 132 $
290 Nick BRANDT (1966) 411 180 $ 24 41 958 $
291 Rodel TAPAYA-GARCIA (1980) 411 170 $ 14 83 785 $
292 Kenny SCHARF (1958) 410 902 $ 18 106 250 $
293 Sue WILLIAMS (1954) 410 832 $ 11 106 250 $
294 Kara WALKER (1969) 410 324 $ 13 225 000 $
295 Gino DE DOMINICIS (1947-1998) 408 074 $ 7 207 681 $
296 Tomasz TATARCZYK (1947-2010) 408 017 $ 23 56 859 $
297 Nan GOLDIN (1953) 406 039 $ 47 64 550 $
298 Josh SMITH (1978) 406 006 $ 18 68 008 $
299 ZHU Xinjian (1953-2014) 404 883 $ 39 60 617 $
300 Nabil NAHAS (1949) 403 125 $ 4 137 500 $
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com